BUFF SPONGEBOB vs BUFF SONIC In GTA 5 (Insane)

Հրապարակվել է 18 Փտր % Yթ.-ին
Դիտումներ 1 955 017
477

The ULTIMATE Buff Spongebob vs Buff Sonic in this GTA 5 Mod! It is a very scary sight for Los Santos when these 2 BUFF Guys are FIGHTING!
Subscribe to King Crane Reacts ► bit.ly/2Mw4wsd
Subscribe to King Crane Plus ► bit.ly/35Srvl1
Instagram - thekingcranee
Twitter - www.Twitter.com/TheKingCranee
Discord - discord.gg/cQTXDdX

The King Crane
Մեկնաբանություններ  
 • The King Crane

  The King Crane

  2 ամիս առաջ

  Buff Spongebob or Buff Sonic? Don't FORGET to SUBSCRIBE and LIKE!!

  • Isabelle Preston

   Isabelle Preston

   23 ժամ առաջ

   much more than everyone else in the world 😶

  • Isabelle Preston

   Isabelle Preston

   23 ժամ առաջ

   Sonicbufd

  • Isabelle Preston

   Isabelle Preston

   23 ժամ առաջ

   I LO

  • Shiffany Rawls

   Shiffany Rawls

   2 օր առաջ

   100 1

  • Roshawn Mcneill

   Roshawn Mcneill

   6 օր առաջ

   Yes

 • it_suger_queen

  it_suger_queen

  Ժամ առաջ

  Yes

 • Fatimah Petrus

  Fatimah Petrus

  3 ժամ առաջ

  Sonic winer

 • Nio Makasani

  Nio Makasani

  16 ժամ առաջ

  🤣🤣🤣🤣

 • Nio Makasani

  Nio Makasani

  16 ժամ առաջ

  Yes

 • Nio Makasani

  Nio Makasani

  16 ժամ առաջ

  Yes or no 😲

 • Naomi Venter

  Naomi Venter

  Օր առաջ

  Yes

 • Naomi Venter

  Naomi Venter

  Օր առաջ

  Sonic

 • Val Martin

  Val Martin

  Օր առաջ

  Not

 • Alia Ovaiz

  Alia Ovaiz

  2 օր առաջ

  nice

 • St. James Lit Camp

  St. James Lit Camp

  2 օր առաջ

  Eds a jdmx

  • St. James Lit Camp

   St. James Lit Camp

   2 օր առաջ

   Dygdn

 • Metha Mmereki

  Metha Mmereki

  3 օր առաջ

  Hehe

 • evelin medina

  evelin medina

  3 օր առաջ

  SONIC WINS

 • Lesedi Selogelo

  Lesedi Selogelo

  4 օր առաջ

  No

 • Alicia szzhzbz Price

  Alicia szzhzbz Price

  4 օր առաջ

  Nope I just got home from work 😊

 • Lani Gebhart

  Lani Gebhart

  4 օր առաջ

  Yes

 • Temmy Olasupo

  Temmy Olasupo

  5 օր առաջ

  Yes

 • Andrew Post

  Andrew Post

  5 օր առաջ

  Because he’s fast

 • Andrew Post

  Andrew Post

  5 օր առաջ

  It’s definitely going to be sonic

 • John O'Hara

  John O'Hara

  5 օր առաջ

  Will push-ups

 • Dalia Salem

  Dalia Salem

  5 օր առաջ

  yes

 • Marissa Kleinrichert

  Marissa Kleinrichert

  6 օր առաջ

  Minutes and 49 seconds

 • Fjodor Mzumara

  Fjodor Mzumara

  6 օր առաջ

  ####################################

 • CRUZ AGOSTO

  CRUZ AGOSTO

  7 օր առաջ

  ba ba ba ba ba ba ba ba BATTLE

 • Ngalula Leticia princesse

  Ngalula Leticia princesse

  8 օր առաջ

  Oui oui oui

 • Rainbow Guy

  Rainbow Guy

  8 օր առաջ

  Buff sonic win

 • Mercedes Fortune

  Mercedes Fortune

  8 օր առաջ

  Yes

 • Mariam Gitonga

  Mariam Gitonga

  8 օր առաջ

  A. The. Buff

 • Mariam Gitonga

  Mariam Gitonga

  8 օր առաջ

  I. Want. A

 • Raymond Elueme

  Raymond Elueme

  9 օր առաջ

  Probably

 • Shuneill Glover

  Shuneill Glover

  9 օր առաջ

  # made it to the beach and fight it down

 • Ky'Mani Keller

  Ky'Mani Keller

  10 օր առաջ

  YES

 • Blaide Bursic

  Blaide Bursic

  12 օր առաջ

  Yep

 • Alyssa Blanchard

  Alyssa Blanchard

  12 օր առաջ

  Yas

 • Lesego Godirwang

  Lesego Godirwang

  13 օր առաջ

  l like you videos

 • Fareeda Baksh

  Fareeda Baksh

  13 օր առաջ

  NO

 • Liam Garcia

  Liam Garcia

  14 օր առաջ

  I love this game

 • Khalil Paine-Byrd

  Khalil Paine-Byrd

  14 օր առաջ

  They are

 • Rosheena Hampton

  Rosheena Hampton

  15 օր առաջ

  What about what about both Godzilla and buff King Kong

 • Jakoby Stafford

  Jakoby Stafford

  15 օր առաջ

  When he fell of the bulding he probley past out and when't to sleep

 • Melanie Baker

  Melanie Baker

  15 օր առաջ

  Ya

 • Luquilla Feggins

  Luquilla Feggins

  15 օր առաջ

  yes

 • Jayden B

  Jayden B

  16 օր առաջ

  Yeah

 • Khalil Paine-Byrd

  Khalil Paine-Byrd

  18 օր առաջ

  6:14

 • Khalil Paine-Byrd

  Khalil Paine-Byrd

  18 օր առաջ

  They are

 • Elijah Holmes

  Elijah Holmes

  18 օր առաջ

  do a part 2

 • Tamikka

  Tamikka

  20 օր առաջ

  Do you do a push-up

 • madwitzke

  madwitzke

  21 օր առաջ

  Whattttttttttttttttttttttttttt

 • Love Imaobong Emmanuel

  Love Imaobong Emmanuel

  21 օր առաջ

  Yes there are

 • nelson7288

  nelson7288

  21 օր առաջ

  Still doing push up's

  • nelson7288

   nelson7288

   21 օր առաջ

   Yay

 • Alexandria Jenkins

  Alexandria Jenkins

  22 օր առաջ

  Yes

 • Alexandria Jenkins

  Alexandria Jenkins

  22 օր առաջ

  Hi

 • Alexandria Jenkins

  Alexandria Jenkins

  22 օր առաջ

  Hi I am not sure

 • Hannah Richter

  Hannah Richter

  22 օր առաջ

  How do you get your GTA 5

 • amirvala sadeghazar

  amirvala sadeghazar

  23 օր առաջ

  they are not pushing up

 • Kerry180 Launceston

  Kerry180 Launceston

  23 օր առաջ

  BOBYes💛

 • Sam Winters

  Sam Winters

  23 օր առաջ

  Yes

 • alexcia howitt

  alexcia howitt

  23 օր առաջ

  I made it to the end

 • Alyssa Blanchard

  Alyssa Blanchard

  24 օր առաջ

  Nooo

 • Viktor Maloyed

  Viktor Maloyed

  24 օր առաջ

  soic soic sioc

 • Viktor Maloyed

  Viktor Maloyed

  24 օր առաջ

  no

 • Viktor Maloyed

  Viktor Maloyed

  24 օր առաջ

  soic

 • Teresa Hill

  Teresa Hill

  26 օր առաջ

  oh my god

 • Teresa Hill

  Teresa Hill

  26 օր առաջ

  oh my

 • Jayden Van de Riet

  Jayden Van de Riet

  26 օր առաջ

  wow they looked buff who would win
  ?

 • Villian_deku

  Villian_deku

  26 օր առաջ

  Just just kind of weird how did they do a push-up this must be anything

 • Albert Carter

  Albert Carter

  26 օր առաջ

  there are still downing Push ups

 • Teresa Hill

  Teresa Hill

  26 օր առաջ

  Boy you just fall boy

 • Teresa Hill

  Teresa Hill

  26 օր առաջ

  No

 • Gladys Lockhart

  Gladys Lockhart

  26 օր առաջ

  You gay

 • Chance.niyah123 Kerper

  Chance.niyah123 Kerper

  26 օր առաջ

  Yes

 • Bryce Cooks

  Bryce Cooks

  27 օր առաջ

  Yes

 • Bryce Cooks

  Bryce Cooks

  27 օր առաջ

  Hey

 • Free Beat Shop

  Free Beat Shop

  27 օր առաջ

  When are you going to make a new beat

 • Darline Sanon

  Darline Sanon

  28 օր առաջ

  Yes

 • SANTINO BERNAL

  SANTINO BERNAL

  29 օր առաջ

  I think they are doing there push-ups still and I love your Chanel

 • AVN PIKAA

  AVN PIKAA

  Ամիս առաջ

  ز

 • AVN PIKAA

  AVN PIKAA

  Ամիս առաջ

  I like this song being sung

 • Mindie S

  Mindie S

  Ամիս առաջ

  yes

 • ana hernandez

  ana hernandez

  Ամիս առաջ

  Yup

 • Josiah Mapp

  Josiah Mapp

  Ամիս առաջ

  I think sonic is going to win I love that character

 • Ruk Megas

  Ruk Megas

  Ամիս առաջ

  No

 • Tamika Phillips

  Tamika Phillips

  Ամիս առաջ

  Sung Bob is buff thin sonic

 • Lil Df shorts channel

  Lil Df shorts channel

  Ամիս առաջ

  Yes

 • Adriane Schwartz

  Adriane Schwartz

  Ամիս առաջ

  / made it to this point of the video

 • يوسف هشام في علم بنتن

  يوسف هشام في علم بنتن

  Ամիս առաջ

  Sonic

 • Nick Hacksmash

  Nick Hacksmash

  Ամիս առաջ

  You’re a trend big

 • Nick Hacksmash

  Nick Hacksmash

  Ամիս առաջ

  Teaching big and strong

 • George Kalume

  George Kalume

  Ամիս առաջ

  I love the way they fight

 • Chadia McLaughlin

  Chadia McLaughlin

  Ամիս առաջ

  No they’re not doing their push-ups

 • Artur Wedrychowicz

  Artur Wedrychowicz

  Ամիս առաջ

  No

 • Paul Rushpul

  Paul Rushpul

  Ամիս առաջ

  Some

 • Prince Richie playground

  Prince Richie playground

  Ամիս առաջ

  No

 • boe black

  boe black

  Ամիս առաջ

  Sonic 1

 • Chandre De Meuse

  Chandre De Meuse

  Ամիս առաջ

  I don’t fucking no

  • Chandre De Meuse

   Chandre De Meuse

   Ամիս առաջ

   Bro dumb dumb

 • boe black

  boe black

  Ամիս առաջ

  Yes

 • Ethan Blake

  Ethan Blake

  Ամիս առաջ

  They might be doing push-ups

 • Noemi Vega

  Noemi Vega

  Ամիս առաջ

  Yes

 • Kathy Mattox

  Kathy Mattox

  Ամիս առաջ

  They are

 • krichardson107

  krichardson107

  Ամիս առաջ

  Gg